Élhető munkahelyeket
fejlesztünk.

Személyre és cégre szabott fejlesztési megoldások. Strukturált, rendszerszemléletű megközelítés az egyedi szervezeti igények figyelembevételével.

Legfőbb célkitűzésünk

Élhető munkahelyek támogatása

Olyan szervezeteket támogatunk szaktudásunkkal és eszközeinkkel, akik szeretnék élhetővé tenni a munkahelyi légkört, hiszen a munkavállaló egy napja nagy részét ott tölti.                                                                                      Bőhmné Nardai Brigitta ügyvezető, szervezetfejlesztő

Mitől lesz élhető egy munkahely?

Az élhető munkahely fogalma tartalmazza az egyénhez való hozzáállást, a környezeti tényezőket és a fejlődési lehetőségeket. Valós lehetőséget ad a változásra és egymás elfogadására. Egy XXI. századi munkahely kellő kihívást biztosít, mert ezek nélkül nem motiválható a munkavállaló, ugyanakkor figyelembe veszi a teljes embert, mind a magányszemélyt, mind a munkavállalót, és előtérbe kerülnek a családbarát tényezők is. A pozitív légkör és hangulat, a szervezeti célok ismerete nagyban befolyásolja a motivációt és az elköteleződést. A vezető közösségépítő szemlélete komoly megtartó erő a mindennapi és hosszabb távú sikeres együttműködés tekintetében. Azonban mindezen tényezők csak közös felelősségvállalással érhetőek el.

Teremtsünk közösen élhető munkahelyeket!

Hogyan?

Minden esetben a teljes ember és a szervezet van a fókuszban. Egyéni és csoportos módszertannal dolgozunk, ahol az önismeret az alapja minden programnak. Megközelítésünk komplex, rendszer-szemlélettel és megoldásfókusszal dolgozunk.

Amit kínálunk:

Értékeink

Hiszünk a közösségi szemlélet megtartó erejében, ahol a támogató és fejlesztő vezetés lehetőséget ad a tanulásra és a fejlődésre, mely hozzájárul az egyéni és szervezeti eredményekhez.

A közösségi szemlélet alapja, hogy a teljes embert vonja be és az érték alapú megközelítés segíti az elköteleződést.

A közösségek előnye az önmaguk általi fejlesztés, ahol a tudásmegosztás és támogatás nagy hangsúlyt kap.

A tudatos változás alapja, hogy kimutatható legyen, milyen eredményeket érünk el , mely segít további célok megfogalmazásában is.

Vezetőfejlesztés

Képessé tesszük a vezetőket és eszközöket adunk számukra, hogy valódi vezetőkké váljanak. Képesek legyenek elvezetni a szervezetet a valódi változás útján.

Önreflektív vezetőfejlesztés

A reflektív gondolkodás és vezetői gyakorlat előzetes tapasztalatokon, a vezető értékeinek, előfeltevéseinek repertoárján és speciális szakmai képességek rendszerén alapul. A speciális szakmai és vezetői képességek közül bizonyítottan fejleszthető a reflektivitás egyik legfontosabb összetevője, az elemzőképesség és a gyors reakcióképesség.

Vezetői eszköztár fejlesztése

A vállalat eredményei a vezetői döntéseken múlik. Az, hogy egy vezető milyen alapokkal, vezetői eszköztárral rendelkezik meghatározza saját maga és csapata teljesítményét. Az eszköztár folyamatos bővítése és fejlesztése komoly kihívások elé állítja a vezetőt. Az eszköz ismerete fontos, de a megfelelő helyen és időben történő alkalmazása is.

Motiváció és attitűd

Személyes és szakmai motiváció megléte a vezetői munkának elengedhetetlen része. Ez kulcstényező a teljes vezetői fejlesztési folyamatot tekintve. Konkrét jövőképpel rendelkező vezető saját szerepében példamutató, hiteles, megbízható, magabiztos és következetes a mindennapokban és ezt kommunikálja is a kollégái, csapata számára.

Önérvényesítés és asszertivitás

A vezetőt a képessé teszi asszertív, bevonó, önérdek érvényesítő, motiváló tényeken alapuló kommunikáción keresztül vezetni a megbeszéléseket, projekteket, mely kimutatható változásokat eredményez a vállalat eredményességét tekintve. A módszertan képessé teszi az értő figyelemre és vezetői stílusa a helyzetnek megfelelő.

Scroll to Top